متن موزیک خوم و خوت بهمن روئین تن

۱۵ مرداد ۱۳۹۶ متن آهنگ

متن موزیک خوم و خوت بهمن روئین تن
Lyrics New Song By : Bahman Rooeintan Khom O Khot

متن آهنگ خوم و خوت بهمن روئین تن متن موزیک خوم و خوت بهمن روئین تن

متن موزیک شنیدنی خوم و خوت بهمن روئین تن

خوم خومت دودر طلا اخومت دور وه او خدا
من دوستت دارم دختری که مثل طلا با ارزشی به خدا دوستت دارم

کلو تیاتوم تیه کال دلوم سی خوت ایزنه بال
دیوونه ی چشمای رنگیتم دلم واسه تو پر میزنه

خوم خومت دودر طلا اخومت دور وه او خدا
من دوستت دارم دختری که مثل طلا با ارزشی به خدا دوستت دارم

کلو تیاتوم تیه کال دلوم سی خوت ایزنه بال
دیوونه ی چشمای رنگیتم دلم واسه تو پر میزنه

ها کینه که جوره خوت اوو واس دلوم جوره جور اوو
آره کیه که مثه تو باشه دلم باهاش جوره جور بشه

کینه هو که آرم آرم دلوم عاشق هو اوو
کیه اونکه آروم آروم دلم عاشق اون بشه

خوم خومت دودر طلا اخومت دور وه او خدا
من دوستت دارم دختری که مثل طلا با ارزشی به خدا دوستت دارم

کلو تیاتوم تیه کال دلوم سی خوت ایزنه بال
دیوونه ی چشمای رنگیتم دلم واسه تو پر میزنه

ترانه خوم و خوت بهمن روئین تن

ایما یه روحیم می دو جسمیم لیوه ایم ایما همس وا دورس بگردوم وس بوگوم نفس پیا
ما یه روحیم تویه دوتا جسم ما دیوونه ایم همش باید دورش بگردم و بهش بگم نفس آقاتی

ایما یه روحیم می دو جسمیم لیوه ایم ایما همس وا دورس بگردوم وس بوگوم نفس پیا
ما یه روحیم تویه دوتا جسم ما دیوونه ایم همش باید دورش بگردم و بهش بگم نفس آقاتی

قربون رنگ او پلات نبوی اگره نفس پیات
فدای رنگ موهات نباشی نفس آقات میگیره

اصلا خوتی جون پیات جلدی بیو کلوم نشین می فکرتوم صو تا پسین
اصلا تو جون آقاتی زود بیا پیشم بشین توی فکرتم از صبح تا غروب

ها کینه که جوره خوت اوو واس دلوم جوره جور اوو
آره کیه که مث تو باشه دلم باهاش جوره جور بشه

کینه هو که آرم آرم دلوم عاشق هو اوو
کیه اونکه آروم آروم دلم عاشق اون بشه

خوم خومت دودر طلا اخومت دور وه او خدا
من دوستت دارم دختری که مثل طلا با ارزشی به خدا دوستت دارم

کلو تیاتوم تیه کال دلوم سی خوت ایزنه بال
دیوونه ی چشمای رنگیتم دلم واسه تو پر میزنه

جون اگروم وقتی که وا ناز زل ازنی مین تیام وقتی وا ذوق اینیریم ووم اگی قربونت بام
جون میگیرم وقتی که با ناز تویه چشمام زل میزنی با ذوق نگاهم میکنی و بهم میگی قربونت برم

جون اگروم وقتی که وا ناز زل ازنی مین تیام وقتی وا ذوق اینیریم ووم اگی قربونت بام
جون میگیرم وقتی که با ناز تویه چشمام زل میزنی با ذوق نگاهم میکنی و بهم میگی قربونت برم

قربون رنگ او پلات نبوی اگره نفس پیات
فدای رنگ موهات نباشی نفس آقات میگیره

اصلا خوتی جون پیات جلدی بیو کلوم نشین می فکرتوم صو تا پسین
اصلا تو جون آقاتی زود بیا پیشم بشین توی فکرتم از صبح تا غروب

ها کینه که جوره خوت اوو واس دلوم جوره جور اوو
آره کیه که مث تو باشه دلم باهاش جوره جور بشه

کینه هو که آرم آرم دلوم عاشق هو اوو
کیه اونکه آروم آروم دلم عاشق اون بشه

خوم خومت دودر طلا اخومت دور وه او خدا
من دوستت دارم دختری که مثل طلا با ارزشی به خدا دوستت دارم

کلو تیاتوم تیه کال دلوم سی خوت ایزنه بال
دیوونه ی چشمای رنگیتم دلم واسه تو پر میزنه

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده بهمن روئین تن خوم و خوت

متن موزیک خوم و خوت بهمن روئین تن از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

دانلود آهنگ ماکان بند بچه نیستم